Šťastná cesta

Pro děti

Rozhovor s Ním

Víš, že existuje Někdo, s kým můžeš kdykoliv mluvit? Když je ti smutno, když jsi naštvaný, když zlobíš, nebo když se zlobíš, když jsi zklamaný, když jsi nemocný, ale také když máš radost, nebo třeba když se na něco těšíš. Prostě kdykoliv.

Kdopak to asi je?

Je to Bůh. Jemu můžeš svěřit úplně všechno, i to, co se stydíš ostatním říct. To, že tě zlobí spolužák ve škole nebo ve školce. Že ti je něco líto. Že tě něco bolí. Někdy tě přepadne smutek, ani nevíš proč. I o tom s Bohem můžeš mluvit. Můžeš mu to všechno říct, nahlas, šeptem, nebo jen v duchu. On je připravený kdykoliv tě poslouchat. Těší se na to! I když je to pro tebe možná těžko pochopitelné, má tě víc rád než kdokoliv jiný. A čeká, až ho budeš prosit, aby ti mohl pomoci. Není to úžasné? Kdykoliv, když mluvíš s Bohem, o něco ho prosíš, za něco děkuješ, nebo ho chválíš, třeba jen v duchu, tak se modlíš. Věděl jsi to?Zkus namalovat,
o co bys dnes chtěl Boha poprosit,
nebo co bys mu chtěl říct.

detail