Šťastná cesta

Pro děti

K Panně Marii

Ne nadarmo se říká, že Maria je největší přímluvkyně. Ona je jako naše maminka. Má nás moc ráda, jsme její poklady. A když ji o něco budeme prosit, bude se za nás přimlouvat. Dokonce je možné, že modlitbu, kterou by Bůh Otec nevyslyšel, nakonec přece vyslyší, protože jsme o to prosili Pannu Marii.

Vzpomeňte si, jak Pán Ježíš udělal první zázrak: proměnil vodu ve víno. Možná ani nechtěl tento zázrak udělat. Ale Panna Maria to zařídila. To neznamená, že cokoliv si budeme přát, Panna Maria zařídí. To určitě ne. Ale pokud máme upřímnou prosbu a upřímnou touhu a budeme se na ni obracet, můžeme si být jisti, že se za nás přimluví.


Jistě znáš modlitbu Zdrávas Maria. Víš, kde tato slova zazněla? Řekl je Anděl Panně Marii, když jí zvěstoval narození Ježíše. Můžeš se modlit ale také růženec. V něm se modlitba Zdrávas Maria opakuje v jednotlivých desátcích. Mezi nimi jsou jednotlivá růžencová „tajemství“. Zeptej se maminky, jaká to jsou a společně je prozkoumejte. Pak je můžeš i namalovat, a třeba podle nich se růženec modlit.

detail