Šťastná cesta

Pro děti

Během roku

Své modlitby můžeš měnit také během roku. Církevní rok začíná adventem. To můžeš chodit s rodiči na roráty – velmi brzy ráno, ještě za tmy, jít na mši svatou, zpívat adventní písně, mít zapálené svíčky s lucerničkami. Pokud jsi to ještě nezažil, určitě to vyzkoušej.

O Vánocích chodíme do kostela víc než během roku, ale můžeme se také zastavit před jesličkami, modlíme se i tím, že zpíváme koledy. V postní době zase může být naší modlitbou plnění postních úkolů, můžeme chodit do kostela na modlitbu křížové cesty. Například v květnu, kdy je měsíc Panny Marie, můžeme chodit na májové pobožnosti. O prázdninách můžeme děkovat Bohu za léto, za prázdniny, prosit, aby nás ochraňoval na cestách a děkovat, co všechno nám na cestách dává. V září zase svěřujeme Pánu Bohu následující školní rok – ať už chodíme do školky nebo do školy. Říjen je věnován modlitbě růžence. A pak každý den v roce slaví některý svatý svátek, tak se můžeme obracet zrovna k tomu svatému, kterého si ten den připomínáme.

Možností je mnoho.

detail