Šťastná cesta

Modlitba

Pýcha

Ano. Jsem dobrá! Tohle všechno se mi povedlo. Mám úspěchy v práci. Lidem se líbí, co dělám. Ale mně to nestačí. Chci stále víc a víc. Víc výkonů, víc úspěchu. Víc slávy. Víc peněz. Někdy také víc dobrých skutků. Víc modlitby. Protlačená kolena. Jsem výkonná! Ale ta touha po výkonu mi brání žít v radosti. Skutečně chci takhle žít? Jsem pyšná na to, co dokážu, nebo si uvědomuji, že mám jen tu moc, která mi byla dána z nebe?


Milosrdný Ježíši, ty jsi dělal mnoho dobra, ale nikdy jsi netoužil po potlesku a slávě. Pomáhej mi, abych byla skutečně pokorná.

Žalm 116:8 „Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.“

Z knihy DUCHOVNÍ KÁPÉZETKA ženy, bojující s vlastními chybami (Cesta 2017)
detail