Šťastná cesta

Modlitba

Když jsem ve stresu

Nevím, do čeho se pustit dřív. Zdá se, že není v mých silách zvládat všechny úkoly, které jsou přede mnou. Udělám jeden - a další dva se vynoří. Vím, že to za pár dní, nejpozději za pár týdnů, zas trochu poleví. Teď jsem tím vším ale zahlcena, přehlcena. Jsem nervózní, dělám chyby. Mám pocit, že kdybych od rána do večera každou činnost dělala v běhu, tak to všechno nezvládnu. Ale vím, že Ty nám naložíš jen tolik, kolik jsme schopni unést. A proto Tě chci, Pane, chválit.

Z knihy Kápézetka chval manželky a matky (Paulínky, 2015)
detail